Mine

Mine

събота, 26 март 2011 г.

Благодарна съм

Благодарна съм, че те намерих.
Намерих те сред толкова много хора на света...

Благодарна съм, че ти откликна на моя вик.
Вик, нечут от никого преди това...

Благодарна съм, че дойде с мен.
Дойде на място, несподелено с никого преди...

Благодарна съм, че остана в моето сърце.
Сърце, недокосвано преди от толкова силни чувства...

Благодарна съм, че гледаш в моята посока.
Посока, неразбрана от никого преди теб...

Благодарна съм, че ме обичаш.
Обичаш ме лудо, без обяснения и без ограничения...

Благодарна съм, че шептиш името ми, когато спиш...

Благодарна съм на живота, че ми позволи да те срещна.

Благодарна съм!