Mine

Mine

събота, 20 април 2013 г.

Къде

Сърцето
Празно
Отчаяно
Трепти
В
Живота
Нищо
Не
Се
Губело
Нали
Тогава
Защо
Страда
Моята
Душа
Къде
Изчезна
Ти
Надежда
Няма
Ден
След
Ден
Къде
Изчезна
Обичта
Къде
Къде
Къде