Mine

Mine

неделя, 30 март 2014 г.

Дърво пречупено

Дърво пречупено.
Останало е без листа.
Клоните изсъхнали от вятъра пращят.


Дърво оставено самичко на света.
Изстрадало.
Понесло товара не безброй лета.


Дърво пречупено.
Останало е без листа.
Птици не гнездят на него вече.
Не чува детски смехове.
Не хвърля сянка на полянката широка.
И никой не пладнува вече там.


Дърво пречупено.
Настъпила е вечната му зима.
Останало е без листа.
Самичко на света.
Понесло товара на безброй лета.