Mine

Mine

неделя, 15 декември 2013 г.

...

празно
сиво
небе
извисява
недружелюбна
снага
спаси
света
ми
от
разтапяне
обичай
просто
Мен
такава
каквато
съм
единствено
това
искам
сега