Mine

Mine

петък, 7 септември 2012 г.

Ще избягам ли ...

До масата седи на стол отделен....
Тъгата ми.


Прегърнала е чашата ми празна и се втренчва в мен.
Опитвам се да я изгоня.
Не успявам.


Сърцето ми загърнала е с плътен черен плащ.
Помрачила е искрите в очите ми. 
Смразила е усмивката дори.
Следва ме, където и да ида.
Две крачки ни делят.


Тъгата ми ...


Вино наливам си отново.
Изпивам го набързо и тръгвам.
Отчаян опит от нея да избягам.
Крача нервно по улицата пуста.
И изведнъж зад мен отекват чужди стъпки.
Обръщам се и виждам ...
Тъгата ми настигнала ме е отново.
Не отделя поглед мрачен и за миг дори.


Поглъща ме.


В мен изригва нервен смях.
Ускорявам крачка, втурвам се във бяг.
Душата ми проправя път.
В мрака на нощта ...


Ще избягам ли?
От тъгата си ...