Mine

Mine

понеделник, 20 юни 2016 г.

***

Ден
Без
Слънце
Нощ 
Звезди
Свят
Без
Надежда 
Тупти
И
Тупти
Сърце
Разбито
От
Обич
Трепти
Душа
Безплътна
Молитви
Мълви
В
Нощ
Безлунна
И
Небе
Без
Звезди
Свята
Надежда
Трепти