Mine

Mine

вторник, 10 ноември 2015 г.

Ела

Ден, отминал вече.
Нощ, която предстои.
Слънцето залязло е.
Отстъпва пред звезди.
Облаци в небето тичат.
Танцуват странен танц.
Луната в мен се взира...
Пита ме коя съм аз.
Ден, отминал вече.
Нощ, която предстои.
Нощ, в която да те срещна.
Изпълващ моите мечти.
Ден, отминал вече.
Питаш ме коя съм аз.
Аз съм тази, която те обича.
Чакам те в съня си.
Тази нощ.
Всяка нощ.
Чакам те.
Ела...