Mine

Mine

събота, 24 май 2014 г.

Под небето черно

При теб завръщам се.
След хиляди терзания.
Сред думи неизречени.
По средата на прегръдка топла.
Знам, че ще ме приютиш.
Душата ми при теб заслон намира.


При теб завръщам се.
Приеми ме с всичките ми грешки.
Под небето черно.
И с луната за свидетел.
Отново ти се вричам.
След хиляди терзания.


При теб завръщам се.
Разбрала своите грешки.
Опитала от всичко, що горчи.
Знам, че ще ме приютиш.
Живота си на теб дарих отдавна.
На средата на пътя си сме днес.


По средата на прегръдка топла.
Отново ти се вричам.
Под небето черно.
И с луната за свидетел.