Mine

Mine

понеделник, 1 септември 2014 г.

Намери ме

Кафяви
Олющени
Клони
Посрещат
Съня
Ми
Тази
Вечер
Скучна
Прелива
От
Празни
Емоции
Обувки
Черни
Потракват
Минавайки
През
Асфалтова
Безпътна
Алея
Изгубена 
Съм
Намери
Ме